21. marec 2017

Boniteta odličnosti AAA

Za nadpovprečno uspešno poslovanje v preteklem letu smo pridobili boniteto odličnosti AAA.

Podjetja, ki izkazujemo bonitetno odličnost, predstavljamo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

21. marec 2017
Pospravilo lesa

Pospravilo lesa

Pospravilo lesa zaradi napada lubadarja

21. marec 2017
Zaposlimo voznika

Zaposlimo voznika

Zaposlimo voznika gozdarskega tovornjaka z znanjem upravljanja gozdarskega dvigala.