Certifikati

Excellent SME Slovenia

Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

Poglavitni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti. Imetnik certifikata pridobi danes zelo potrebno kredibilnost pri poslovanju˝

Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje tega znaka kakovosti iz naše spletne strani.

Na pridobljeni certifikat smo ponosni in upamo, da smo s tem naredili še dodatni korak k utrditvi Vašega zaupanja v sodelovanje z nami.

PEFC trademark »Programme for the Endorsement of Forest Certification”

PEFCTM »Programme for the Endorsement of Forest Certification” je prav tako mednarodna, neprofitna in nevladna organizacija namenjena spodbujanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi preko neodvisne organizacije, obenem pa omogoča nadzor izvora lesa, ki izvira iz certificiranih gozdov skozi vse faze proizvodnega procesa pridobivanja lesa, predelave, transporta in skladiščenja, do prodaje izdelka končnemu potrošniku. Njen sistem je prilagojen lastnikom manjših gozdov. V sistem je vključenih preko 30 držav s svojimi nacionalnimi shemami certificiranja, ki se prilagajajo lastnim lokalnim zahtevam in zakonodaji, obenem pa morajo biti v skladu strogimi mednarodnimi standardi. V svetu je danes certificiranih že več kot 240 milijonov hektarov gozdov.

FSC® »Forest Stewardship Council«

FSC® »Forest Stewardship Council« je neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na svetovni ravni in je na problem globalnega krčenja gozdov odgovorila s strokovno izdelanim standardom. Tako lastnikom gozdov, upravljavcem z gozdovi in ne nazadnje tudi celotni lesno-predelovani industriji nalaga visoko odgovornost za zaščito gozdov, visoke zahteve za gospodarjenje z gozdovi in njihovo promocijo, hkrati pa zahteva sledljivost certificiranega lesa od začetka do končnega izdelka.

AAA certifikat bonitetne odličnosti 2022

Dun & Bradstreet podeljuje podjetju MEGALES, d.o.o. Strahinj AAA certifikat bonitetne odličnosti 2022.

Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

– stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost), - izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost), - blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost). Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

 

Povpraševanje, vprašanje, sporočilo?

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!