Certifikati

FSC® »Forest Stewardship Council«

FSC® »Forest Stewardship Council« je neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na svetovni ravni in je na problem globalnega krčenja gozdov odgovorila s strokovno izdelanim standardom. Tako lastnikom gozdov, upravljavcem z gozdovi in ne nazadnje tudi celotni lesno-predelovani industriji nalaga visoko odgovornost za zaščito gozdov, visoke zahteve za gospodarjenje z gozdovi in njihovo promocijo, hkrati pa zahteva sledljivost certificiranega lesa od začetka do končnega izdelka.

PEFC trademark »Programme for the Endorsement of Forest Certification”

PEFCTM »Programme for the Endorsement of Forest Certification” je prav tako mednarodna, neprofitna in nevladna organizacija namenjena spodbujanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi preko neodvisne organizacije, obenem pa omogoča nadzor izvora lesa, ki izvira iz certificiranih gozdov skozi vse faze proizvodnega procesa pridobivanja lesa, predelave, transporta in skladiščenja, do prodaje izdelka končnemu potrošniku. Njen sistem je prilagojen lastnikom manjših gozdov. V sistem je vključenih preko 30 držav s svojimi nacionalnimi shemami certificiranja, ki se prilagajajo lastnim lokalnim zahtevam in zakonodaji, obenem pa morajo biti v skladu strogimi mednarodnimi standardi. V svetu je danes certificiranih že več kot 240 milijonov hektarov gozdov.

Certifikat SURE

Preverjanje trajnostnih virov.

SURE je shema preverjanja trajnostnih virov (Sustainable Resources). Shema je bila izdana, da bi gospodarskim subjektom zagotovila praktično, neodvisno in zanesljivo rešitev za preverjanje trajnostne uporabe biomase v skladu z zahtevami direktive (EU) 2018/2001 (RED II).

Shema je pregledana in odobrena s strani Evropske komisije, kar pomeni, da zagotavlja popolno skladnost z zahtevami direktive  RED II.

SURE certifikat dokazuje, da organizacija posluje skladno z zahtevami RED II, si prizadeva zmanjševati emisije toplogrednih plinov (TPG), zagotavlja trajnostno rabo zemljišč, proizvaja in prodaja trajnostne izdelke ter zagotavlja družbeno odgovorno poslovanje.

(Navajajo na spletni strani bureauveritas.si). 

 

Excellent SME Slovenia

Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

Poglavitni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti. Imetnik certifikata pridobi danes zelo potrebno kredibilnost pri poslovanju˝

Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje tega znaka kakovosti iz naše spletne strani.

Na pridobljeni certifikat smo ponosni in upamo, da smo s tem naredili še dodatni korak k utrditvi Vašega zaupanja v sodelovanje z nami.

 

Certifikat srebrne bonitetne odličnosti

Po izvedenih analizah za leto 2023, Dun & Bradstreet podeljuje podjetju MEGALES, d.o.o. Strahinj pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrne odličnosti. Podjetja, ki so upravičena do uporabe statusa, morajo zadostiti kriterijem bonitetne odličnosti A, AA in ali AAA 3 leta zapored.

Certifikat srebrne bonitetne odličnosti predstavlja zaupanja vreden, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt.

Na spletni strani Dun & Bradstreet navajajo: »Podjetja, ki izkazujejo srebrno bonitetno odličnost predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih«.

»Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroga merila za doseganje zelo nizke verjetnosti neželenih dogodkov v naslednjih dvanajstih mesecih:

  • stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija,
  • izbris subjekta iz registra gospodarskih subjektov,
  • neprekinjeno blokiranje transakcijskih računov podjetja dlje kot 60 dni ali 90 dni«.

Certifikat finančne zanesljivosti

MEGALES, d.o.o. Strahinj sodi v elitno skupino gospodarskih subjektov, ki predstavlja le 8,08 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji. Gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna, svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.

 

Povpraševanje, vprašanje, sporočilo?

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!