Program razvoja podeželja

b8076d7d-969c-4d82-80b7-c4dbfcfb6f79

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V NAKUP MEHANIZACIJE ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA«

JAVNI RAZPIS

Javni razpis Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Naložba v nakup mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa« je v podjetju Megales, d.o.o. Strahinj potekala naložba v nakup nove gozdarske mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Naložba je obsegala nabavo odrivne deske za les, škripca (gnan za izvleko vrvi), opozarjanja na nagib, radijskega krmiljenja, gozdarskega zgibnika s transportnim dvigalom (150kW), kompletne gozdarske nadgradnje, standardnega štirikolesnega kmetijskega traktorja (101-125kW), procesorske harvesterske glave in  vgradnega vitla (2 bobna 2x10t). Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost v podjetju Megales, d.o.o. Strahinj in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Namen naložbe je izboljšanje delovnih pogojev in varnosti pri delu v gozdu ter uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa.

Rezultati aktivnosti so: tri novo ustanovljena delovna mesta v podjetju, ki so neposredno povezana z naložbo in nova sodobna gozdarska mehanizacija ter oprema za sečnjo in spravilo lesa.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

Povpraševanje, vprašanje, sporočilo?

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!