Program razvoja podeželja

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

b8076d7d-969c-4d82-80b7-c4dbfcfb6f79

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V NAKUP MEHANIZACIJE ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA«

JAVNI RAZPIS

Javni razpis Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017.

 

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Naložba v nakup mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa« je v podjetju Megales, d.o.o. Strahinj potekala naložba v nakup nove gozdarske mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Naložba je obsegala nabavo odrivne deske za les, škripca (gnan za izvleko vrvi), opozarjanja na nagib, radijskega krmiljenja, gozdarskega zgibnika s transportnim dvigalom (150kW), kompletne gozdarske nadgradnje, standardnega štirikolesnega kmetijskega traktorja (101-125kW), procesorske harvesterske glave in  vgradnega vitla (2 bobna 2x10t). Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost v podjetju Megales, d.o.o. Strahinj in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Namen naložbe je izboljšanje delovnih pogojev in varnosti pri delu v gozdu ter uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa.

Rezultati aktivnosti so: tri novo ustanovljena delovna mesta v podjetju, ki so neposredno povezana z naložbo in nova sodobna gozdarska mehanizacija ter oprema za sečnjo in spravilo lesa.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

 

NAZIV NALOŽBE

»NALOŽBA V ZGIBNI PRIKOLIČAR«

 

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »NALOŽBA V ZGIBNI PRIKOLIČAR« bo podjetje Megales, d.o.o. Strahinj nabavilo zgibni prikoličar (forwarder) za prevoz lesa. Naložba bo omogočila večji obseg proizvodnje in pripomogla k izboljšani storilnosti ter s tem povečala prihodke podjetja. Naložba bo sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti, produktivnost in poslovodno uspešnost v podjetju.

Rezultati naložbe so: štiri novo ustanovljena delovna mesta v podjetju, ki so neposredno povezana z naložbo in nov zgibni prikoličar za prevoz lesa.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

b8076d7d-969c-4d82-80b7-c4dbfcfb6f79

Povpraševanje, vprašanje, sporočilo?

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!