Storitve

V podjetju MEGALES se ukvarjamo z odkupom lesa na panju in na kamionski cesti.

Izvajamo posek ter spravilo lesa, gozdno gojitvena dela, gradnjo ter rekonstrukcije gozdnih prometnic in prevoze lesa.

Izvajanje del vršimo s strokovno usposobljenim kadrom in sodobno mehanizacijo, kar nam omogoča hitro in učinkovito izvedbo del, ki je zelo pomembna pri izvajanju sanitarnih sečenj. Dobra organiziranost in sodobna mehanizacija nam omogočata, da lahko kakovostno in zanesljivo izvajamo dela v dogovorjenih oz. predpisanih rokih, ki so predmet izvršitev izdanih odločb Zavoda za gozdove.

V podjetju MEGALES smo usposobljeni in opremljeni za izvajanje ročnega in strojnega poseka lesa, traktorskega ter žičnega spravila lesa, v izjemnih primerih pa izvedemo tudi ročno spravilo lesa.

Naša storitev so tudi prevozi lesa. Opremljeni smo z različnimi kompozicijami tovornih vozil za prevoze hlodovine, rezanega lesa, sekancev in razsutega tovora.

Po dogovoru z vami vzamemo vašo gozdno posest tudi v zakup za pogodbeno dogovorjeno časovno obdobje. V tem primeru prevzamemo celovito gospodarjenje, ki vam zagotavlja izvedbo vseh potrebnih aktivnosti pri gospodarjenju z vašim gozdom.

Povpraševanje, vprašanje, sporočilo?

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!