Storitve

Podjetje se ukvarja z odkupom lesa na panju in ob kamionski cesti. Za posek in spravilo lesa imamo kooperante, ki so dobro opremljeni z gozdarsko mehanizacijo, tako da prevzamemo žično in traktorsko spravilo lesa. Za izvajanje sanitarnih sečenj, pri katerih je zelo pomemben čas izvedbe in za večje količine poseka organiziramo strojno sečnjo lesa.

Naša storitev so tudi prevozi vseh vrst lesa, metrskih drv in železniških pragov.

Prevzamemo tudi gozdne površine v upravljanje ali zakup.

Naša glavna storitev je odkup lesa na kamionski cesti. Zainteresirani smo tako za manjše kot večje količine že pripravljene hlodovine.

Nudimo vam tudi odkup lesa na panju. Za odkup na panju je potrebno opraviti ogled gozdno lesnih sortimentov in težavnost spravila lesa do kamionske ceste. Glede na primernost terena se odločimo za strojni ali ročni posek in vrsto spravila lesa. Za pripravo pogodbe o odkupu lesa na panju potrebujemo izdano Odločbo ZGS. V sklopu odkupa lesa na panju vam uredimo vso potrebno dokumentacijo, za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake in jo tudi zgradimo ali uredimo.

20200123_143419
20191213_131549

Odkupujemo sečne ostanke za izdelavo sekancev, žamanje in druge stranske produkte na žagah, ki so primerni za izdelavo biomase.

Izvajamo posek in spravilo lesa, ki zajema traktorsko ali žično spravilo lesa. Za večje količine poseka ali za izvedbo sanitarne sečnje organiziramo strojno sečnjo lesa, s katero dosegamo večjo učinkovitost in predpisane roke izvedbe sečenj.

Nudimo vam vse vrste prevozov lesa. Imamo več različnih kompozicij tovornih vozil, kar nam omogoča, da lahko opravimo prevoze lesa različnih dolžin in dimenzij. Prevoze opravljamo po Sloveniji in tudi po ostalih sosednjih državah.

Povpraševanje, vprašanje, sporočilo?

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!