Certifikat srebrne bonitetne odličnosti

Po izvedenih analizah za leto 2023, Dun & Bradstreet podeljuje podjetju MEGALES, d.o.o. Strahinj pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrne odličnosti. Podjetja, ki so upravičena do uporabe statusa, morajo zadostiti kriterijem bonitetne odličnosti A, AA in ali AAA 3 leta zapored.

Certifikat srebrne bonitetne odličnosti predstavlja zaupanja vreden, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt.

Na spletni strani Dun & Bradstreet navajajo: »Podjetja, ki izkazujejo srebrno bonitetno odličnost predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih«.

»Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroga merila za doseganje zelo nizke verjetnosti neželenih dogodkov v naslednjih dvanajstih mesecih:

  • stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija,
  • izbris subjekta iz registra gospodarskih subjektov,
  • neprekinjeno blokiranje transakcijskih računov podjetja dlje kot 60 dni ali 90 dni«.