Znak MojGozdar

V okviru projekta MojGozdar smo ponovno prejeli pravico do uporabe njihovega znaka.
Strokovni presojevalec Gozdarskega inštituta Slovenije je izvedel presojo in nam dodelil pravico do uporabe PETIH storžev znamke MojGozdar.
Na spletni strani mojgozdar.si navajajo, da je glavni cilj projekta povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z razvojem sistema ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu.